Dekgelden: 500Ä

Bedekking via gekoeld sperma: handling fee 100Ä.

Bij natuursprong bedragen de kosten voor stal, voer en verzorging 8 euro per dag. Voor een merrie met veulen bij voet bedraagt dit 10 euro per dag.

De dekgelden zijn inclusief levend veulengarantie. Mocht de merrie een niet levensvatbaar veulen krijgen, het veulen tijdens zwangerschap verliezen of resorberen dan wordt in het opvolgende dekseizoen kosteloos nogmaals gedekt. In dat geval zijn alleen de stalkosten of handling fee verschuldigd.
Mocht de merrie meermaals niet drachtig worden, dan wordt een onderzoek door een dierenarts verlangd.

De merrie dient vrij te zijn van besmettelijke ziektes. Er dient een geldig vaccinatiebewijs overlegd te kunnen worden. De merrie dient tegen virusabortus, influenza en tetanus geŽnt te zijn. Die merrie dient ontwormd te zijn. Indien de merrie niet geŽnt is, wordt dit terstond gedaan. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de merriehouder.

De merrie dient onderzocht te zijn op infecties van het geslachtapparaat. Dit onderzoek mag niet ouder zijn dan 21 dagen. De merrie mag na het onderzoek niet meer gedekt zijn. Wanneer de merrie een onregelmatig hengstigheidsbeeld vertoont, is de merriehouder verplicht de merrie door een dierenarts te laten onderzoeken.

De merrie dient zonder hoefijzers aan de achterbenen gebracht te worden. Het verwijderen van eventuele ijzers komt ten laste van de merriehouder.

Mocht een merrie niet hengstig worden, wordt in overleg met de eigenaar na 5 dagen een echo gemaakt. Deze veterinaire kosten zijn voor rekening van de merriehouder.

De merriehouder overhandigt een paspoort van de merrie en indien beschikbaar een stamboekbewijs.

Het uitschrijven van het dekpapier gebeurt bij volledige betaling van de dekgelden en stalgeld. Dit dient voor vertrek te worden voldaan. Dekgelden en handling fee dienen voor het verzenden van sperma te worden voldaan.

Voor de eventuele door zijn merrie aangerichte schade is de merriehouder aansprakelijk. De merriehouder blijft tijdens het verblijf, de dierenbezitter en dient voor dergelijke risicoís voldoende te zijn verzekerd.

Eventuele veterinaire kosten of kosten voor hoefsmid komen ten laste van de merriehouder en dienen voor vertrek te worden voldaan.

Er zal zorg worden gedragen voor een goede verzorging van de merrie. De hengsthouder kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ziekte, dood, beschadiging of waardevermindering van de merrie ongeacht welke oorzaak.